De stand van digitaal procederen

De recente communicatie vanuit de rechtspraak en het ministerie heeft mogelijk vragen opgeroepen rond de voortgang van digitaal procederen. Wij staan in nauw contact met alle betrokken partijen (o.a. rechtspraak, NOVA, gebruikersgroep, andere platformleveranciers et cetera) en informeren jullie hierbij over de laatste stand van zaken.

Een korte opsomming van de relevante punten;

  • De digitalisering van de rechtspraak gaat door;
  • Zaakstromen die nu digitaal zijn, blijven digitaal (Toezicht, Asiel, Civiel in Gelderland & Midden-Nederland);
  • Het ontwikkelingstraject van Civiel 1.0 gaat de komende maanden verder zoals eerder al gepland ( rechtspraak.nl ). Streven hier is een landelijke uitrol eind 2018. Definitieve datum zal i.v.m. interne evaluatie bij de rechtspraak, in juni bekend zijn;
  • Het Aansluitpunt Rechtspraak waarmee advocaten nu documenten en berichten kunnen aanleveren en uitwisselen, werkt goed, hier liggen de oorzaken van de huidige problemen rond digitaal procederen niet;
  • De problemen zitten vooral “achter de schermen” intern bij de Rechtspraak. De ‘reset’ betreft dan ook de mate waarin de werkprocessen achter de schermen bij de Rechtspraak geautomatiseerd en geüniformeerd worden. Topicus heeft inmiddels aangeboden om hierin mee te denken en waar nodig een bijdrage te leveren aan mogelijke verbeteringen;
  • Planning voor andere zaakstromen is nog onbekend. In het najaar geeft de rechtspraak een nieuwe planning af, waarover wij jullie op de hoogte zullen houden.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.