Instrumenti release 2017.2.10

Op 14 december 2017 is Instrumenti versie 2017.2.10 live gezet. Deze release is zowel gericht op het toevoegen van nieuwe functionaliteit als het verbeteren van bestaande onderdelen. De belangrijkste toevoeging op het gebied van nieuwe functionaliteit is het ontsluiten van een audit log in de applicatie. Dit onderwerp wordt hieronder in meer detail toegelicht.

Audit log

Met ingang van deze release wordt er een audit log ontsloten in Instrumenti. In deze log wordt elke actie die op de API wordt bijgehouden inzichtelijk in het portaal. Deze acties kunnen per zaak worden geraadpleegd. Dankzij deze weergeve van de audit log kan er altijd teruggevonden worden wie er op welk moment een actie heeft uitgevoerd.

In de zaak is onder het tabblad “zaakinformatie” de subsectie Audit logs toegevoegd, welke toegankelijk is voor gebruikers die geautoriseerd zijn om de audit log in te zien. De informatie in dit overzicht kan gefilterd worden, zodat de gezochte actie gemakkelijker terug te vinden is. Deze regels worden als volgt weergegeven:

Wanneer er in de audit log wordt doorgeklikt op een van de logregels, verschijnt een scherm waarop meer details over de gelogde gegevens te vinden zijn. Hier is terug te vinden welke actie heeft plaatsgevonden, op welk moment, door wie en hoe groot (laag-gemiddeld-hoog) het belang is van deze logregel. Tevens is direct inzichtelijk welke objecten geraakt zijn bij de betreffende actie. Wanneer de gebruiker een object uit de lijst selecteert zal de gebruiker de volledige historie van interactie met dat object te zien krijgen. Zo kan bijvoorbeeld in een handomdraai inzichtelijk gemaakt worden welke gebruikers bijgedragen hebben aan de voorbereiding van een specifiek conceptbericht.

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde aanpassing zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u alle in release 2017.2.10 doorgevoerde wijzigingen. Functionele wijzigingen zijn gemarkeerd met , oplossingen van geconstateerde bugs zijn gemarkeerd met .

Algemeen

 

Module papier/termijnbewaking