Instrumenti release 2017.2.11

Op 18 januari 2018 is Instrumenti versie 2017.2.11 live gezet. Deze release is gericht op het toevoegen van een aantal nieuwe functionaliteiten en het verbeteren van de performance van de applicatie.

Notificatie voorkeuren

Men heeft de afgelopen maanden ervaren hoe het is om alle notificaties te ontvangen die Instrumenti kan sturen. Dit leidt voor velen tot een overvloed aan emails, wat ertoe leidt dat ze niet meer goed overzien op welke notificaties ze zouden moeten acteren, en welke ze enkel als informatief kunnen beschouwen. Een tijdens het gebruikersforum hoog gewaardeerde aanpassing is hierom met deze release doorgevoerd. Met ingang van deze release is het mogelijk voor een gebruiker om notificatie voorkeuren op te geven. Dit kan een gebruiker voor zichzelf instellen op twee niveaus:

Notificatie voorkeuren voor alle zaken

Voorkeuren op algemeen niveau gelden voor alle zaken tenzij binnen een zaak gekozen wordt voor het afwijken van de standaard instellingen. De standaard instellingen kunt u vinden op het hoofdscherm onder Instellingen > Persoonlijke Instellingen. Hier kunt u ervoor kiezen om algemene instellingen te hanteren die voor u gelden, wat voor rol u ook speelt binnen een zaak. U kunt er echter ook voor kiezen om afhankelijk van de rol die u speelt in een zaak een andere set aan notificaties te ontvangen.

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld minder notificaties te ontvangen wanneer u de rol ondersteunende is toegewezen in een zaak, en meer wanneer u de rol uitvoerende is toegewezen. U kiest er helemaal zelf voor in hoeverre u gebruik wilt maken van standaard instellingen, of hiervan wilt afwijken binnen een bepaalde context.

De onderstaande schermafbeelding geeft een impressie van het scherm waar u uw algemene notificatie voorkeuren kunt beheren.

Algemene notificatievoorkeuren

Notificatie voorkeuren per zaak

Wanneer een bepaalde zaak u erg interesseert, of een bepaalde zaak u juist minder interesseert dan gemiddeld, heeft u de mogelijkheid om voor die zaak andere notificatie voorkeuren in te stellen. De instellingen die u hier kiest zullen alleen van toepassing zijn op die specifieke zaak. Voor alle andere zaken zullen de algemene instellingen gelden. U vindt het scherm met deze instellingen binnen een zaak onder Zaakinformatie > Persoonlijke instellingen. De onderstaande afbeelding geeft een impressie van het scherm waar u uw notificatie voorkeuren voor een zaak kunt beheren.

Notificatievoorkeuren per zaak

Beheren van relaties (CRM)

Ten behoeve van de volledige ondersteuning van een papieren administratie is het vanaf deze release mogelijk om relatiegegevens te beheren in Instrumenti. Deze relatiegegevens betreffen de NAW gegevens van advocaten, clienten en kantoren. U vindt de betreffende gegevens op het hoofdscherm via Relaties. De onderstaande afbeelding geeft een impressie van het beheren van relaties.

Relatie administratie (CRM)

Relaties die u beheert via deze centrale CRM kunt u hergebruiken wanneer u aan uw papieren zaken (en binnenkort ook aan uw digitale zaken) werkt. Dit zorgt ervoor dat u niet dezelfde relatie per zaak opnieuw dient op te voeren. Met een centrale CRM is het in de nabije toekomst tevens mogelijk om te zien welke zaken lopen of gelopen hebben voor een specifieke cliënt.

We maken voor relaties onderscheid tussen 2 vormen van opvoer binnen een zaak:

  • Ad hoc – Invoeren zonder hiervoor het relatiebestand te raadplegen (relevant voor opvoer van de wederpartij);
  • Uit cliëntenbestand – Invoeren door een cliënt te selecteren uit het relatiebestand en de betreffende gegevens over te nemen.

Wanneer u een relatie overneemt uit het clientenbestand heeft u nog steeds de mogelijkheid om de persoonsgegevens van deze client, voor wat betreft deze zaak, te laten afwijken van de gegevens bekend in het clientenbestand. Zo kunt u garanderen dat uw zaken historisch accuraat blijven. De onderstaande afbeelding geeft een impressie van het koppelen van relaties uit het clientenbestand binnen een papieren zaak.

CRM binnen een papieren zaak

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde aanpassing zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u alle in release 2017.2.11 doorgevoerde wijzigingen. Functionele wijzigingen zijn gemarkeerd met , oplossingen van geconstateerde bugs zijn gemarkeerd met .

Algemeen

 

Module papier/termijnbewaking