Instrumenti release 2017.2.12

Op 15 februari 2018 is Instrumenti versie 2017.2.12 live gezet. Deze release is gericht op het toevoegen van een aantal nieuwe functionaliteiten en het verbeteren van de performance van de applicatie.

In deze release ligt de focus op de introductie van gebruikersgroepen. Deze groepen maken het makkelijker om medewerkers te koppelen aan zaken, en automatisch te voorzien van de juiste autorisaties. Dit biedt voordelen voor zowel het introduceren van nieuwe medewerkers, als voor het afscheid nemen van vertrekkende medewerkers. De fasen waarin deze functionaliteit gerealiseerd wordt zijn als volgt:

  1. Het kunnen aanmaken van teams (groepen op zaakniveau) en kantoorgroepen (groepen op kantoorniveau), en het handmatig kunnen toevoegen van medewerkers aan deze groepen.
  2. Het kunnen autoriseren van teams voor zaken waarmee meerdere gebruikers met 1 actie toegang kunnen krijgen tot een bepaalde zaak.
  3. Het koppelen van Active Directory (AD) groepen aan teams, waarmee bij het bezoeken van instrumenti door een gebruiker automatisch bepaald kan worden tot welke teams de gebruiker behoort.

Release 2017.2.12 biedt een startpunt voor deze functionaliteit, en zal focussen op de implementatie van fase 1.

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde aanpassing zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u alle in release 2017.2.12 doorgevoerde wijzigingen. Functionele wijzigingen zijn gemarkeerd met , oplossingen van geconstateerde bugs zijn gemarkeerd met .

Algemeen

Digitaal procederen

Module papier/termijnbewaking