Instrumenti release 2017.2.8

Op 16 november 2017 is Instrumenti versie 2017.2.8 live gezet. Deze release is voornamelijk gericht op het verrijken van de termijnbewakingsfunctionaliteit. De termijnbewakingsmodule is een extra module bovenop het digitaal procederen in Instrumenti. Aangezien nog niet alle zaken via de digitale weg lopen, kan de complete zakenadministratie van uw kantoor met deze extra module op één plek worden bijgehouden. De toegevoegde functionaliteit wordt hieronder wat uitgebreider toegelicht.

Codelijsten zelf beheren (papieren zaken)

In de termijnbewakingsmodule wordt de administratie van “papieren zaken” geregeld. Met ingang van deze release is het mogelijk om voor deze papieren zaken de codelijsten voor het zaaktype, de zaakstand (rolstand) en de instantie zelf te beheren. Voor digitale zaken gelden de codelijsten die vanuit de Rechtspraak worden aangehouden. Aangezien de termijnbewakingsmodule enkel voor interne administratie is bedoeld, kunnen deze codelijsten met ingang van deze release door ieder kantoor zelf naar wens aangepast worden.

Zaakstromen voor registratie zaakstanden (papieren zaken)

Het tabblad Instellingen is uitgebreid met een beheerscherm voor zaakstromen. Deze zaakstromen maken het mogelijk om uitgebreide templates op te stellen met betrekking tot zaakstanden. Hierin kan onder andere de standaardtermijn worden ingevoerd die in de procesreglementen is opgesteld. Dit stelt u in staat om de verwachte termijn te controleren met het roljournaal.

Wanneer er via het roljournaal bekend wordt gemaakt wat de nieuwe stand van de zaak is, kunt u de administratie van uw zaak gemakkelijk bijwerken aan de hand van de zaakstromen. Binnen een papieren zaak kunt u uw opgeslagen zaakstroom template selecteren. Deze zorgt ervoor dat het verslag met eventuele waarschuwingen, de volgende zaakstand, en de bijbehorende datum automatisch worden ingeladen. Al deze velden kunnen vervolgens nog naar wens aangepast worden. Dit leidt ertoe dat uw administratie sneller is bijgewerkt.

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde aanpassing zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u alle in release 2017.2.8 doorgevoerde wijzigingen. Functionele wijzigingen zijn gemarkeerd met , oplossingen van geconstateerde bugs zijn gemarkeerd met .

Algemeen

Module papier/termijnbewaking

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd met de installatie van hotfix 2017.2.8.1.

Algemeen

Module papier/termijnbewaking