Instrumenti release 2017.2.9

Op 30 november 2017 is Instrumenti versie 2017.2.9.2 live gezet. Deze release is voornamelijk gericht op het toevoegen van nieuwe functionaliteit. In deze release zijn onder andere de volgende onderwerpen geadresseerd: Virus scannen door Instrumenti, het parsen van PDF/A bestanden, en diverse verbeteringen van bestaande functionaliteit. Deze onderwerpen worden hieronder in meer detail toegelicht.

Virusscanner

Met ingang van release 2017.2.9 is er een virusscanner beschikbaar in Instrumenti. Een aantal kantoren hebben aangegeven dat het wenselijk is om documenten die door een kantoor worden aangeboden of via de Rechtspraak binnenkomen te scannen op virussen. Wanneer een aangeboden document is ontvangen door Instrumenti zal de applicatie eerst het bestand controleren op virussen voordat deze verder doorgestuurd wordt. Indien hieruit blijkt dat het bestand mogelijk geïnfecteerd is zal het bestand een error status krijgen. Zulke bestanden kunnen nog wel gedownload worden door gebruikers met de juiste rechten.

Het is mogelijk dat niet ieder kantoor de virusscanner wil activeren. Deze functionaliteit kan hierom bij de kantoorinstellingen van Instrumenti aan of uitgezet worden door de systeemadministrateur.

Instellen virusscanner

PDF/A Parsing

In release 2017.2.9 is een aanpassing doorgevoerd in de manier waarop de PDF/A validatie door Instrumenti wordt uitgevoerd. Tijdens de realisatie van de eerste versie van Instrumenti is ervoor gekozen om een aantal controles uit te voeren op bestanden die geüpload worden:

  1. Betreft het een PDF/A document? Zo nee, dan wordt het document gemarkeerd als foutief.
  2. Voldoet het PDF/A document inhoudelijk aan alle eisen die de ISO standaard oplegt? Zo nee, dan wordt met waarschuwingen uitgelicht waar afgeweken wordt van de standaard.

In praktijk is gebleken dat controle 2 een aantal nadelen met zich meebrengt. Ten eerste leiden de (erg technische) waarschuwingen tot verwarring bij gebruikers. Men weet vaak niet wat ze aanmoeten met deze waarschuwingen, en het is onduidelijk of het bestand geaccepteerd zal worden door de Rechtspraak. De intentie achter deze waarschuwingen is dat ook wij niet weten of de Rechtspraak deze waarschuwingen ziet als een probleem, en dat het de keuze is aan de gebruiker om wel of niet door te gaan. De gebruiker weet dan in ieder geval dat het document niet 100% compliant is.

Nu is in praktijk geconstateerd dat de tweede controle problemen kan opleveren in het systeem. Deze controle doorloopt het complete bestand op zoek naar inconsistenties in structuur. Echter, wanneer er complexe objecten in het bestand verwerkt zijn (zoals CAD tekeningen in vector), loopt deze controle in de problemen, met als resultaat dat het bestand niet goed aankomt in Instrumenti. Verder is gebleken dat het uploaden van dergelijke complexe bestanden in Mijn Rechtspraak geen problemen oplevert. Omdat de problemen die dit veroorzaakt, en de onduidelijkheid die de waarschuwingen teweeg brengen, niet opwegen tegen de voordelen van deze controle zal controle 2 vanaf release 2017.2.9 uit gezet worden. Er zal vanaf dat moment enkel gecontroleerd worden of het bestand een PDF/A bestand betreft.

Overige aanpassingen

Naast de bovengenoemde aanpassing zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u alle in release 2017.2.9 doorgevoerde wijzigingen. Functionele wijzigingen zijn gemarkeerd met , oplossingen van geconstateerde bugs zijn gemarkeerd met .

Algemeen

Digitaal procederen

Module papier/termijnbewaking